Predstavitev družbe

Odvetniška družba Kocijan, o.p., d.o.o., je na podlagi soglasja Odvetniške zbornice Slovenije registrirana za opravljanje vseh vrst odvetniških storitev. Storitve izvajamo na celotnem področju odvetniškega zastopanja, še zlasti pa:

- na področju gospodarskega prava
- na področju insolventnega prava
- na področju kazenskega in prekrškovnega prava
- na področju delovnega prava
- splošno civilno področje, priprava in sklepanje različnih vrst pogodb, zastopanje pravnih in fizičnih oseb na različnih področjih obligacijskega, odškodninskega, stvarnega, družinskega in dednega prava.

Sodelujemo s tujimi odvetniki, kadar naše stranke potrebujejo pomoč v tujini, prav tako imamo vzpostavljeno mrežo sodelovanja s strokovnjaki ekonomskih, finančnih in drugih področij.

Naše vodilo je individualni pristop do strank, kjer ima vsaka stranka na voljo posameznega odvetnika. V zahtevnejših primerih se za reševanje primera angažira celotna odvetniška družba.

Naše delo temelji na visokih profesionalnih standardih, ki jih predpisuje Zakon o odvetništvu in Kodeks odvetniške poklicne etike.

Comments are closed.